ERASMUS +

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_bg

„Организиране на 8 спортни прояви, демонстрации с цел популяризиране на активния начин на живот.
„Организиране на 8 спортни прояви, демонстрации с цел популяризиране на активния начин на живот.

„Организиране на 8 спортни прояви, демонстрации с цел популяризиране на активния начин на живот.

Информационна кампания „Млади, активни, позитивни” в град Хасково
Информационна кампания „Млади, активни, позитивни” в град Хасково

2. Сдружение „БК Виктори“ проведе информационна кампания „Млади, активни, позитивни” в град Хасково, насочена към младежи в риск от затлъстяване и загуба на желание за спорт и здравословен начин на живот. Кампанията имаше за цел да обърне внимание на знанията и уменията по отношение на различните видове нездравословни навици, както и доведе до изграждането на трайни навици за разпознаване на рисковите фактори за здравето и тяхната превенция.
Кампанията включваше две събития на открито, които се проведоха в Парк Кенана и Градска градина на Хасково. В рамките на събитието нашите младежи направиха демонстрации по федербал, игри със спортен характер, които целяха изграждането на навици за здравословен и физически активен начин на живот като модел за превенция на затлъстяване и съпътстващите физически проблеми, и запознаване и придобиване на умения за практикуване на вид спорт и трайна мотивация за физическа активност.
Проектът е финансиран от ММС, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА М

Информационна кампания „Млади, активни, позитивни” в град Гълъбово
Информационна кампания „Млади, активни, позитивни” в град Гълъбово

4. Сдружение „БК Виктори“ проведе информационна кампания „Млади, активни, позитивни” в град Гълъбово, насочена към младежи в риск от затлъстяване и загуба на желание за спорт и здравословен начин на живот. Кампанията имаше за цел да обърне внимание на знанията и уменията по отношение на различните видове нездравословни навици, както и доведе до изграждането на трайни навици за разпознаване на рисковите фактори за здравето и тяхната превенция.
Кампанията включваше две събития на открито, които се проведоха в Градската градина
В рамките на събитието нашите младежи направиха демонстрации по федербал, игри със спортен характер, които целяха изграждането на навици за здравословен и физически активен начин на живот като модел за превенция на затлъстяване и съпътстващите физически проблеми, и запознаване и придобиване на умения за практикуване на вид спорт и трайна мотивация за физическа активност.

Проектът е финансиран от ММС, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО