Виктори бадминтон клуб е учреден през 2013 година, и е вписан от Софийски градски съд в регистъра за юредическите лица с нестопанска цел по ф.д. № 799/2103 г. Създаден е за осъществяване на дейност в обществена полза.
Целите на клуба са да развива спорта бадминтон в съответствие с действащото законодателство в страната; изгражда общност от физически лица занимаващи се активно и работещи за развитието и популяризирането на спорта бадминтон; утвърждава културните и професионални отношения, основани на уважение на личността, почтеност, доверие и взаимопомощ; обезпечава условия за провеждане на спортни събития, подготовка и развитие на всички форми на практикуване на спорта бадминтон за всички възрастови групи; развива спортна дейност сред хора с увреждания и хора в неравностойно положение; осъществява и насърчава развитието на младежки инициативи.
 Виктори БК започва да развива своята спортно състезателна дейност в залите „София“, „Фестивална“ и НСА „В. Левски“.
 От 2016 г. клубът води целогодишно спортно състезателна дейност в Бадминтон зала Европа, чийто принципал е Норд Спорт ЕООД, с който имат договорни взаимоотношения.
            Сформирани са подготвителни групи за деца и юноши:
Подготвителни групи деца – 6 гр. по 12 деца
Юноши и девойки – 4 гр по 8 юноши        
Представителни отбори за въздрастите:
Момчета и момичета под 11 г. – 12 състезатели
Момчета и момичета под 13 г. – 12 състезатели
Юноши и девойки под 15 г. – 10 състезатели
Юноши и девойки под 17 г. – 10 състезатели
Мъже и жени – 14 състезатели 
          Клуба участва във всички етапи на държавни индивидуални и отборни първенства за всички възрастови групи.
 Значими успехи:
        2018 година
        Държавни първенства:
       1 място мъже отборно
       1 място мъже единично Даниел Николов
       1 място девойки единично и двойки под 15г. Косара Андреева
         Международни турнири:
        1 място мъже единично Даниел Николов на Европейска купа в Хърватска
         1 място мъже единично и мъже двойки Даниел Николов на Балканско първенство в Гърция
        
        2019 година
        1 място мъже единично Иван Русев
        1 място девойки единично под 15г. Калояна Налбантова
        2 място мъже и жени отборно
 


Министерството на Младежта и спорта
Министерството на Младежта и спорта

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия.

Бадминтон зала Европа
Бадминтон зала Европа

Бадминтон зала Европа - София

6
Години история
423
Членове
48
Състезатели
324
Спечелени титли

БАДМИНТОН

„Организиране на 8 спортни прояви, демонстрации с цел популяризиране на активния начин на живот.
„Организиране на 8 спортни прояви, демонстрации с цел популяризиране на активния начин на живот.

„Организиране на 8 спортни прояви, демонстрации с цел популяризиране на активния начин на живот.

Информационна кампания „Млади, активни, позитивни” в град Хасково
Информационна кампания „Млади, активни, позитивни” в град Хасково

2. Сдружение „БК Виктори“ проведе информационна кампания „Млади, активни, позитивни” в град Хасково, насочена към младежи в риск от затлъстяване и загуба на желание за спорт и здравословен начин на живот. Кампанията имаше за цел да обърне внимание на знанията и уменията по отношение на различните видове нездравословни навици, както и доведе до изграждането на трайни навици за разпознаване на рисковите фактори за здравето и тяхната превенция.
Кампанията включваше две събития на открито, които се проведоха в Парк Кенана и Градска градина на Хасково. В рамките на събитието нашите младежи направиха демонстрации по федербал, игри със спортен характер, които целяха изграждането на навици за здравословен и физически активен начин на живот като модел за превенция на затлъстяване и съпътстващите физически проблеми, и запознаване и придобиване на умения за практикуване на вид спорт и трайна мотивация за физическа активност.
Проектът е финансиран от ММС, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА М

Информационна кампания „Млади, активни, позитивни” в град Гълъбово
Информационна кампания „Млади, активни, позитивни” в град Гълъбово

4. Сдружение „БК Виктори“ проведе информационна кампания „Млади, активни, позитивни” в град Гълъбово, насочена към младежи в риск от затлъстяване и загуба на желание за спорт и здравословен начин на живот. Кампанията имаше за цел да обърне внимание на знанията и уменията по отношение на различните видове нездравословни навици, както и доведе до изграждането на трайни навици за разпознаване на рисковите фактори за здравето и тяхната превенция.
Кампанията включваше две събития на открито, които се проведоха в Градската градина
В рамките на събитието нашите младежи направиха демонстрации по федербал, игри със спортен характер, които целяха изграждането на навици за здравословен и физически активен начин на живот като модел за превенция на затлъстяване и съпътстващите физически проблеми, и запознаване и придобиване на умения за практикуване на вид спорт и трайна мотивация за физическа активност.

Проектът е финансиран от ММС, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО