Виктори бадминтон клуб е учреден през 2013 година, и е вписан от Софийски градски съд в регистъра за юредическите лица с нестопанска цел по ф.д. № 799/2103 г. Създаден е за осъществяване на дейност в обществена полза.
Целите на клуба са да развива спорта бадминтон в съответствие с действащото законодателство в страната; изгражда общност от физически лица занимаващи се активно и работещи за развитието и популяризирането на спорта бадминтон; утвърждава културните и професионални отношения, основани на уважение на личността, почтеност, доверие и взаимопомощ; обезпечава условия за провеждане на спортни събития, подготовка и развитие на всички форми на практикуване на спорта бадминтон за всички възрастови групи; развива спортна дейност сред хора с увреждания и хора в неравностойно положение; осъществява и насърчава развитието на младежки инициативи.
 Виктори БК започва да развива своята спортно състезателна дейност в залите „София“, „Фестивална“ и НСА „В. Левски“.
 От 2016 г. клубът води целогодишно спортно състезателна дейност в Бадминтон зала Европа, чийто принципал е Норд Спорт ЕООД, с който имат договорни взаимоотношения.
 Клуба участва във всички етапи на държавни индивидуални и отборни първенства за всички възрастови групи.

Класирания и състезатели на Виктори БК:

                               2021 г.
 • Държавен личен шампионат за мъже и жени:
1. Иван Русев - ДЛШ в дисциплината МЕ - 9 място; ДвМ - 2 място; 
2. Стилиян Макарски - ДЛШ в дисциплината  ДвМ - 3 място; СмДв - 2 място;
3. Мартин Хлебарски - ДЛШ в дисциплината  ДвМ - 3 място; 
4. Живко Димитров - ДЛШ в дисциплината  ДвМ - 9 място; 
5. Ясен Радев - ДЛШ в дисциплината  ДвМ - 9 място; 
6. Димитрия Попстойкова - ДЛШ в дисциплината  ЖЕ - 9 място; ДвЖ - 2 място; СмДв - 9 място;
7. Калояна Налбантова - ДЛШ в дисциплината  ЖЕ - 5 място; ДвЖ - 2 място; СмДв - 5 място;
8. Диана Макарска - ДЛШ в дисциплината  ЖЕ - 9 място; ДвЖ - 3 място; СмДв - 2 място;
9. Косара Андреева - ДЛШ в дисциплината  ДвЖ - 9 място;
10. Мари Христова - ДЛШ в дисциплината  ДвЖ - 9 място;

 • Държавен личен шампионат за младежи и девойки под 19 г.:
1. Евгени Узунов  в дисциплината  МЕ - 5 място; ДвМ - 5 място; СмДв - 9 място;
2. Александър Петров в дисциплината   ДвМ - 5 място; 
3. Красимир Тодоров  в дисциплината  МЕ - 9 място; ДвМ - 5 място; 
4. Валентин Рачев в дисциплината   ДвМ - 9 място; 
5. Косара Андреева в дисциплината  ЖЕ - 3 място; СмДв - 9 място;

 • Държавен личен шампионат за младежи и девойки под 17 г.:
1. Борис Монов -  ДвМ - 9 място; 
2. Симеон Петков -  ДвМ - 9 място; 
3. Калояна налбантова - ЖЕ - 1 място; ДвЖ - 1 място; 
4. Мари Христова - ДвЖ - 1 място; 

 • Държавен личен шампионат за младежи и девойки под 15 г.:
1. Партик Димитров - МЕ - 2 място; СмДв - 3 място;


 • Държавен личен шампионат за младежи и девойки под 13 г.:
1. Ивон Виткова  - ДвЖ - 9 място; 
2. Виктория Иванова - ДвЖ - 9 място; 
3. Андрей Марков - МЕ - 5 място; СмДв - 9 място;
4. Екатерина Марков - ЖЕ - 5 място; СмДв - 9 място;

 • Държавен личен шампионат за момчета и момичета под 11 г.:
1. Валя Макарска - ДвЖ - 3 място; СмДв - 5 място;
2. Ема Шанова - ЖЕ - 5 място; ДвЖ - 3 място; СмДв - 9 място;
3. Дамян Давидов -  СмДв - 9 място;
4. Антон Казъмски - МЕ - 9 място; 

 • Държавно отборно първенство за мъже  - 2 място;
 • Държавно отборно първенство за жени  - 3 място;
 • Държавно първенство за смесени отбори за мъже и жени  - 2 място;
 • Държавно отборно първенство за момичета и момчета под 13 г.  - 5 място;

 • Европейско първенство за девойки и младежи под 17 г. в Словения: 
 1. Калояна Налбантова  ЖЕ - 1 място; ДвЖ - 3 място; 

 • Европейска купа за мъже и жени България: 
 1. Калояна Налбантова  ЖЕ - 3 място; 


................................................................................................
                                     
                                2020 г.
 • Държавен личен шампионат за мъже и жени:
1. Даниел Николов - ДЛШ в дисциплината МЕ - 1 място; ДвМ - 2 място;
2. Иван Русев - ДЛШ в дисциплината МЕ - 2 място; ДвМ - 2 място; СмДв - 3 място;
3. Алекс Влаар - ДЛШ в дисциплината  ДвМ - 1 място; СмДв - 1 място;
4. Стилиян Макарски - ДЛШ в дисциплината  ДвМ - 5 място; СмДв - 2 място;
5. Мартин Хлебарски - ДЛШ в дисциплината  ДвМ - 5 място; СмДв - 9 място;
6. Живко Димитров - ДЛШ в дисциплината  ДвМ - 9 място; 
7. Александър Малинов - ДЛШ в дисциплината  ДвМ - 9 място; 
8. Димитрия Попстойкова - ДЛШ в дисциплината  ЖЕ - 9 място; ДвЖ - 2 място; СмДв - 3 място;
9. Калояна Налбантова - ДЛШ в дисциплината  ЖЕ - 9 място; 
10. Михаела Златанова - ДЛШ в дисциплината  ЖЕ - 9 място; СмДв - 9 място;
11. Диана Макарска - ДЛШ в дисциплината  СмДв - 2 място;
12. Косара Андреева - ДЛШ в дисциплината  ДвЖ - 9 място;
13. Кристина желева - ДЛШ в дисциплината  ДвЖ - 9 място;

 • Държавен личен шампионат за юноши и девойки под 19 г.:
1. Михаела Златанова  в дисциплината  ЖЕ - 2 място; ДвЖ - 2 място; СмДв - 3 място;

 • Държавен личен шампионат за юноши и девойки под 17 г.:
1. Евгени Узунов - МЕ - 9 място; ДвМ - 2 място; СмДв - 5 място;
2. Борис Монов - МЕ - 9 място; ДвМ - 9 място; СмДв 
3. Красимир Тодоров - МЕ - 9 място; ДвМ - 5 място; СмДв - 5 място;
4. Валентин Рачев - ДвМ - 9 място; СмДв - 9 място;
5. Косара Андреева - ЖЕ - 3 място; ДвЖ - 3 място; СмДв - 5 място;
6. Мая Пешова - ДвЖ - 9 място; СмДв - 5 място;

 • Държавен личен шампионат за юноши и девойки под 15 г.:
1. Калояна налбантова - ЖЕ - 1 място; ДвЖ - 1 място; СмДв - 1 място;

 • Държавен личен шампионат за юноши и девойки под 13 г.:
1. Партик Димитров - МЕ - 5 място; ДвМ - 3 място; 
2. Александър Гайдаджиев - МЕ - 9 място; ДвМ - 5 място; СмДв - 5 място;

 • Държавен личен шампионат за юноши и девойки под 11 г.:
1. Андрей Марковн - МЕ - 3 място; СмДв - 5 място;
2. Екатерина Маркова - ЖЕ - 2 място;  СмДв - 2 място;
3. Лили Радева -  ДвЖ - 5 място; 
4. Ема Шанова - ЖЕ - 9 място; ДвЖ - 5 място; 

 • Държавно отборно първенство за мъже  - 2 място;
 • Държавно отборно първенство за жени  - 2 място;
 • Държавно първенство за смесени отбори за мъже и жени  - 1 място;
 • Държавно отборно първенство за младежи и девойки под 19 г.  - 1 място;
 • Държавно отборно първенство за момичета и момчета под 11 г.  - 2 място;
 • Световна купа за мъже и жени Германия: 1.  Иван Русев - МЕ - 5 място; ДвМ - 1 място;

 • Европейска купа за мъже и жени България: 
1. Иван Русев - ДвМ - 1 място;
2. Даниел Николов -  ДвМ - 1 място;

 • Европейска купа за мъже и жени Словакия: 
1. Даниел Николов - ​МЕ - 9 място; 

................................................................................................................

                       2019 г.

 • Държавен личен шампионат за мъже и жени:
1. Даниел Николов - ДЛШ в дисциплината МЕ - 2 място; ДвМ - 2 място;
2. Иван Русев - ДЛШ в дисциплината МЕ - 1 място; ДвМ - 2 място; СмДв - 1 място;
4. Стилиян Макарски - ДЛШ в дисциплината  МЕ - 3/4 място; ДвМ - 5/8 място; СмДв - 5/8 място;
5. Гергин Ангелов - ДЛШ в дисциплината  МЕ - 9/16 място;  ДвМ - 5/8 място; 
6. Живко Димитров - ДЛШ в дисциплината  ДвМ - 9/16 място; 
7. Ясен Радев - ДЛШ в дисциплината  ДвМ - 9/16 място; 
8. Димитрия Попстойкова - ДЛШ в дисциплината  ЖЕ - 3/4 място; ДвЖ - 5/8 място; СмДв - 5/8 място;
9. Мария Делчева - ДЛШ в дисциплината  ЖЕ - 9/16 място; ДвЖ - 5/8 място; СмДв - 9/16 място;
10. Ива Арапкюлиева - ДЛШ в дисциплината  ДвЖ - 9/16 място;
11. Косара Андреева - ДЛШ в дисциплината  ДвЖ - 9/16 място;
12. Мелиса Симеонова - ДЛШ в дисциплината  ДвЖ - 9/16 място;

 • Държавен личен шампионат за юноши и девойки под 17 г.:
1. Косара Андреева - ЖЕ - 5/8 място; ДвЖ - 5/8 място; СмДв - 5 място;
2. Мелиса Симеонова - ДвЖ - 9/16 място;

 • Държавен личен шампионат за юноши и девойки под 15 г.:
1. Калояна налбантова - ЖЕ - 1 място; ДвЖ - 2 място; 

 • Държавен личен шампионат за юноши и девойки под 13 г.:
1. Партик Димитров - МЕ - 5/8 място; 

 • Държавно отборно първенство за мъже  - 2 място;
 • Държавно отборно първенство за жени  - 2 място;
 • Държавно първенство за смесени отбори за мъже и жени  - 5/8 място;
 • Държавно отборно първенство за младежи и девойки под 17 г.  - 3 място;
 • Държавно отборно първенство за момичета и момчета под 17 г.  - 9/12 място;

 • Световна купа за мъже и жени в Холандия: 
1.  Даниел Николов - МЕ - 5/8 място; ДвМ - 1 място;

 • Европейска купа за мъже и жени в Полша: 
1. Иван Русев - ДвМ - 2 място;

 • Балканско първенство за юноши и девойки под 17 г.: 
1. Калояна Налбантова - ​ЖЕ - 9/12 място;        

..............................................................................................

2018 година
        Държавни първенства:
       1 място мъже отборно
       1 място мъже единично Даниел Николов
       1 място девойки единично и двойки под 15г. Косара Андреева
         Международни турнири:
        1 място мъже единично Даниел Николов на Европейска купа в Хърватска
         1 място мъже единично и мъже двойки Даниел Николов на Балканско първенство в Гърция
        
        
 

ММС
ММС

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия.

Бадминтон зала Европа
Бадминтон зала Европа

Бадминтон зала Европа - София

6
Години история
423
Членове
48
Състезатели
324
Спечелени титли

БАДМИНТОН

Кампания „Нека заедно кажем „НЕ“ на зависимостите”!
Кампания „Нека заедно кажем „НЕ“ на зависимостите”!

Кампания „Нека заедно кажем „НЕ“ на зависимостите”!

„Организиране на 8 спортни прояви, демонстрации с цел популяризиране на активния начин на живот.
„Организиране на 8 спортни прояви, демонстрации с цел популяризиране на активния начин на живот.

„Организиране на 8 спортни прояви, демонстрации с цел популяризиране на активния начин на живот.