Виктори бадминтон клуб е учреден през 2013 година, и е вписан от Софийски градски съд в регистъра за юредическите лица с нестопанска цел по ф.д. № 799/2103 г. Създаден е за осъществяване на дейност в обществена полза.
Целите на клуба са да развива спорта бадминтон в съответствие с действащото законодателство в страната; изгражда общност от физически лица занимаващи се активно и работещи за развитието и популяризирането на спорта бадминтон; утвърждава културните и професионални отношения, основани на уважение на личността, почтеност, доверие и взаимопомощ; обезпечава условия за провеждане на спортни събития, подготовка и развитие на всички форми на практикуване на спорта бадминтон за всички възрастови групи; развива спортна дейност сред хора с увреждания и хора в неравностойно положение; осъществява и насърчава развитието на младежки инициативи.
 Виктори БК започва да развива своята спортно състезателна дейност в залите „София“, „Фестивална“ и НСА „В. Левски“.
 От 2016 г. клубът води целогодишно спортно състезателна дейност в Бадминтон зала Европа, чийто принципал е Норд Спорт ЕООД, с който имат договорни взаимоотношения.
            Сформирани са подготвителни групи за деца и юноши:
Подготвителни групи деца – 6 гр. по 12 деца
Юноши и девойки – 4 гр по 8 юноши        
Представителни отбори за въздрастите:
Момчета и момичета под 11 г. – 12 състезатели
Момчета и момичета под 13 г. – 12 състезатели
Юноши и девойки под 15 г. – 10 състезатели
Юноши и девойки под 17 г. – 10 състезатели
Мъже и жени – 14 състезатели 
          Клуба участва във всички етапи на държавни индивидуални и отборни първенства за всички възрастови групи.
 Значими успехи:
        2018 година
        Държавни първенства:
       1 място мъже отборно
       1 място мъже единично Даниел Николов
       1 място девойки единично и двойки под 15г. Косара Андреева
         Международни турнири:
        1 място мъже единично Даниел Николов на Европейска купа в Хърватска
         1 място мъже единично и мъже двойки Даниел Николов на Балканско първенство в Гърция
        
        2019 година
        1 място мъже единично Иван Русев
        1 място девойки единично под 15г. Калояна Налбантова
        2 място мъже и жени отборно
 


Министерството на Младежта и спорта
Министерството на Младежта и спорта

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия.

Бадминтон зала Европа
Бадминтон зала Европа

Бадминтон зала Европа - София

6
Години история
423
Членове
48
Състезатели
324
Спечелени титли

БАДМИНТОН

Кампания „Нека заедно кажем „НЕ“ на зависимостите”!
Кампания „Нека заедно кажем „НЕ“ на зависимостите”!

Кампания „Нека заедно кажем „НЕ“ на зависимостите”!

„Организиране на 8 спортни прояви, демонстрации с цел популяризиране на активния начин на живот.
„Организиране на 8 спортни прояви, демонстрации с цел популяризиране на активния начин на живот.

„Организиране на 8 спортни прояви, демонстрации с цел популяризиране на активния начин на живот.