Стартира проект „Бъди независим, стани един от нас!“ на сдружение „Виктори бадминтон клуб“

стартира проект „Бъди независим, стани един от нас!“ на сдружение „Виктори бадминтон клуб“, който има за цел да работи в посока намаляване на рисковото поведение сред младите хора на възраст 15-29 години от регионите на  София, Стара Загора, Хасково и Гълъбово.  Чрез проектните дейности ще се насърчи воденето на живот, посветен на здравето, грижата за хората в насока превенция на различни форми на зависимости“ (наркотици, тютюнопушене, алкохол, интернет, онлайн/компютърни игри). Основните точки върху цялостното базиране на проекта са вдъхновени от методите на неформалното образование и това как чрез игривозация и активнo движение да се борим с превенцията и разпознаването на различните видове зависимости.
Проектът „Бъди независим, стани един от нас!“ е финансиран от ММС, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2021 ГОДИНА, НПИМД-Н3-Т2-014/2021 и вх. 09-00-257/27.01.2021 г.