Реализация месец Май

Сдружение "Виктори бадминтон клуб", "Бъди независим, стани един от нас!", с номер  НПИМД-Н3-Т2-014/2021 и вх. 09-00-257/27.01.2021 г.
Проектът ни стартира на 01.05.2021 година и месец май беше много продуктивен за нас, и младите хора, които участват в реализирането на дейностите по проекта. До този момент успешно реализирахме следните дейности:
1. Направихме предварителен подбор и реализирахме обучение на избраните участници в град Стара Загора. Успешно реализирахме Дейност 2 „Подбор и обучение на участниците. Информационна кампания в гр. Стара Загора“ Избраните младежи попаднаха в следните възрастови групи:
●        15-18 ненавършени;
●        18 навършени - 21 ненавършени;
●        21 навършени - 24 ненавършени;
 
За конкретното обучение бяха селектирани три групи участници от по 10 души. В рамките на обучението бяха изпълнени следните дейности:
●        Информираност за предстоящия проект; какви са поставените цели и по какъв начин ще бъдат постигнати чрез различните дейности;
●        Разясняване на критериите за подбор на участниците и задачите, които трябва да се изпълняват;
 
Проектът „Бъди независим, стани един от нас!“ е финансиран от ММС, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2021 ГОДИНА, НПИМД-Н3-Т2-014/2021 и вх. 09-00-257/27.01.2021 г.