Първа новина


Първа новина
Сдружение „БК „Виктори““ има удоволствието да ви съобщи, че спечели проект „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol. 2“. Проектът е съфинансиран от програма Еразъм +. Проектът е младежки обмен с участието на младежи от България и Гърция. Ще се проведе в град София в периода 09.05.2019 – 18.09.2019 година.