Подбор и обучение на втора група участници - информационна кампания гр. Стара Загора

2ра дейност – „Подбор и обучение на втората група участници. Информационна кампания в гр. Стара Загора“
 
С цел да обхванем по-голяма част от България създадохме втори доброволчески отряд, който да оперира на територията на централна и южна България. Успяхме да създадем отряд от млади доброволци, които да направят информационни кампании в тази част на България и по-конкретно в градовете Хасково, Гълъбово и Кърджали . За целта осъществихме подбор на втора група младежи от централна и южна България.
За изпълнението на дейностите по проекта беше извършен подбор на младежите в следните възрастови категории:
●      15-18 ненавършени;
●      18 навършени - 21 ненавършени;
●      21 навършени - 24 ненавършени;
●      24 навършени - 29 навършени години
 
В рамките на дейността и след проведения подбор, реализирахме обучение, в което се включиха  25 младежи. Обучението се проведе в периода 28 – 31.07.2020г. в Стара Загора. Целта на обучението беше младежите да се запознаят с причините, които водят до нездравословен начин на живот, липса на физическа активност и ефективни начини средства за тяхната превенция.
В рамките на дейността се проведе и информационна кампания в Стара Загора.
 
Проектът е финансиран от ММС, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2020 ГОДИНА с номер  НПИМД-Н2-Т3-001/2020 и вх. 09-00-1882/11.03.2020 г.