„Организиране на 8 спортни прояви, демонстрации с цел популяризиране на активния начин на живот.

5та дейност – „Организиране на 8 спортни прояви, демонстрации с цел популяризиране на активния начин на живот.
Екипът на сдружение „Виктори бадминтон клуб“ имаше удоволствието да организира спортни мероприятия и демонстрации по бадминтон, лекции за здравословен и активен начин на живот и борба с обездвижването и липсата на физическа активност.кампанията се проведе в зала „Европа“ в град София. По време на спортните прояви се наблегна на ползите от спортуването, изграждането на навици за физически активния начин на живот, като информацията беше съобразена с възрастовите категории на аудиторията. Също успяхме да покажем, че спортуването е метод за справяне с различни здравословни и физически проблеми, различията, канализиране на негативните мисли, енергия, стремеж за победа.
Чрез провеждането на тези прояви, показахме на младите хора ползите от спортуването, активизирането на младите хора от всички целеви групи към здравословен, активен, ползотворен начин на живот. Създаването на умения за игра с ракета, социалните умения, работата в екип, докосването до нов спорт или завръщането към нещо забравено.
 
Проектът е финансиран от ММС, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2020 ГОДИНА с номер  НПИМД-Н2-Т3-001/2020 и вх. 09-00-1882/11.03.2020 г.