Не употребявайте алкохол, защото....

Не употребявайте алкохол, защото:
 
Нивата на "опасна консумация" и на "епизодично прекаляване с алкохола" сред младите хора и особено сред девойките се повишават в редица страни от организацията както и в България, се казва в доклада на ОИСР. Употребата на алкохол от млади хора се превръща във все по-голям проблем у нас, по данни на  Министерството на здравеопазването. Според изследванията консумацията на алкохол от младежите на 15-16 години непрекъснато се увеличава последните 15 години.
 
Елате и спортувайте при нас!
Проектът „Бъди независим, стани един от нас!“ е финансиран от ММС, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2021 ГОДИНА, НПИМД-Н3-Т2-014/2021 и вх. 09-00-257/27.01.2021 г.