НЕ на зависимостите, да на спорта

Виктори бадминтон клуб ще проведе информационни кампании „ Не на зависимостите, да на спорта” и спортни демонстрации на открито в гр. София, гр. Хасково, гр. Гълъбово и Стара Загора
 
Дейността ще включва: Положителната промяна в младежите ще се състои в :Целта на дейността е успешното провеждане на информационни кампании, насочени към младежи в риск и представители на целевите групи. Кампаниите целят да обърнат внимание на  знания и умения по отношение на различните видове зависимости и рисковото поведение, както и ще доведе до изграждането на трайни навици за разпознаване на рисковите фактори и превенция на нежелано поведение. В допълнение демонстрациите ще включват демонстрации по федербал на открито и дейности със спортен характер, които целят изграждането на навици за здравословен и физически активен начин на живот като модел за превенция на различни форми на зависимости и запознаване и придобиване на умения за практикуване на вид спорт и трайна мотивация за физическа активност.  Ще бъдат отпечатан брошури съдържащи ползите спортуването, превенция срещу зависимостите, а също и информация за предстоящите отворени спортни мероприятие по бадминтон на закрито.
 
Проект "Живей активно, кажи "Не!" на зависимостите" на сдружение "Виктори бадминтон клуб" - София с входящ номер 41-00-31/06.03.2019, НПИМД номер Н3-003/2019, договор 25-00-48/07.06.2019 година към Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2019 година.
Следете страницата ни, за допълнителна информация !