Кампания „Нека заедно кажем „НЕ“ на зависимостите”!

Присъединете се към кампанията ни „Нека заедно кажем „НЕ“ на зависимостите”!
Кампанията има за цел да обърне внимание на  знанията и уменията по отношение на различните видове зависимост, чрез нея ще допринесем за изграждането на трайни навици за разпознаване на рисковите фактори за здравето и тяхната превенция. В допълнение демонстраците ще включват демонстрации по федербал на открито и дейности със спортен характер, които целят изграждането на навици за живот без наркотици, тютюнопушене и алкохол. В рамките на дейността ще запознаем младежите с умения за практикуване на вид спорт и трайна мотивация за физическа активност. 
 
Проектът „Бъди независим, стани един от нас!“ е финансиран от ММС, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2021 ГОДИНА, НПИМД-Н3-Т2-014/2021 и вх. 09-00-257/27.01.2021 г