Информационна кампания - "Дни на отворените врати в спортни съоръжения

В рамките на проект „Спортувай, не пасувай! “ на сдружение „Виктори бадминтон клуб“ реализирахме кампания за популяризиране на активния начин на живот. За целта организирахме информационна кампания в рамките на големи спортни центрове в София. Кампанията се проведе в зала „Европа“, където по време на провеждането на турнирите по бадминтон, съгласно календара, бяха обявени дни на отворени врати за всички желаещи да се докоснат до спорта, бяха направени множество спортни демонстрации от страна на майсторите на спорта. Също поради добрите отношения между Клуба и ръководството на Залата, заинтересованите младежи успяха да се запознаят, получат информация и за другите практикувани спортове в Залата. По този начин се популяризира спортуването, като активен начин на живот. По всяко време в Залата и по време на турнирите имаше представители на екипа с цел допълнително разясняване и информиране. Също поради големия поток на хора, посещаващи Залата за да тренират и други спортове, достигнахме до много голям брой младежи от целевите групи, раздадохме над две хиляди брошури за целия период на проекта, които спомогнаха за разпространението на нашето послание - „Спортувай, не пасувай! “
 
Проектът е финансиран от ММС, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2020 ГОДИНА с номер  НПИМД-Н2-Т3-001/2020 и вх. 09-00-1882/11.03.2020 г.