Информационна кампания

Работата ни през месец юли продължава и екипът ни готви реализирането на част от Дейност 4 „Информационна кампания „ Нека заедно кажем „НЕ“ на зависимостите” и спортни демонстрации на открито“ В рамките на тази дейност ни предстоят следните задачи:
Отпечатване на информационни материали;
Подготовка за провеждане на информационни кампании в София, Хасково, Стара Загора и Гълъбово.