Живей Активно, кажи НЕ на зависимостите

Виктори бадминтон клуб ще проведе дейност насочена към изграждане на устойчиви умения и навици за справяне с негативните тенденции, работа в екип и развитие на качества и компетенции.
 
Дейността ще се реализира в град Банско и ще включва:
 
Обучението ще се състои от ясно структурирани обучителни модули от лекции и уъркшопове, в които ще се приложи метода на ролевите игри. Целта е младежите да се запознаят с видовете зависимости и тяхната превенция.  Разпределението на младежи ще се случи в определени групи, според възрастовите категории
 
Темите, по които ще са работи по време на обучението са следните:
               •             интерактивно предоставяне на основна информация, свързана със зависимостите и риска от тях.
               •             интерактивно и обективно предоставяне на информация и ясни и прости напътствия за това как да се реагира в дадени ситуации или условия (напр. на партита, при натиск от връстници и пр.), използвайки източници, на които аудиторията се доверява. Предоставяне на фактическа информация относно ефекта от наркотиците (включително законовите последици).
               •             алкохолната зависимост, тютюнопушенето и свързаното с него употреба на канабис и други леснодостъпни за младежите упойващи вещества.
               •             дейности за изграждане на екипен дух, осъзнаване на ценностите и промяна на нагласите сред участниците.
               •             активности, симулиращи игри и тренингови задания базирани на НФО за иновативни начини за борба с факторите, които водят до зависимост.
               •             спортни занимания, които да илюстрират как физическата активност влияе върху самочувствието, самоувереността, уменията за адаптиране и устойчивостта на човек.
   • уъркшоп за изготвянето на информационни брошури, които имат за цел да достигат до целева група, със съдържание за видовете зависимост и тяхната превенция.
               •             запознаване с графика проекта и различните дейности, които трябва да се изпълнят.
 
Редом с това ще се проведе и информационна кампания, която да запознае местната общественост с темите, целите и дейностите на проекта, както и да достигне до голям брой младежи.
              
 
 
Проект "Живей активно, кажи "Не!" на зависимостите" на сдружение "Виктори бадминтон клуб" - София с входящ номер 41-00-31/06.03.2019, НПИМД номер Н3-003/2019, договор 25-00-48/07.06.2019 година към Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2019 година.
Следете страницата ни, за допълнителна информация !