НОВИНИ

Кампания „Нека заедно кажем „НЕ“ на зависимостите”!
Кампания „Нека заедно кажем „НЕ“ на зависимостите”!

Кампания „Нека заедно кажем „НЕ“ на зависимостите”!

Начин на превенция на зависимостите
Начин на превенция на зависимостите

Начин на превенция на зависимостите

Не употребявайте алкохол, защото....
Не употребявайте алкохол, защото....

Не употребявайте алкохол, защото....

Стартира проект „Бъди независим, стани един от нас!“ на сдружение „Виктори бадминтон клуб“
Стартира проект „Бъди независим, стани един от нас!“ на сдружение „Виктори бадминтон клуб“

Стартира проект „Бъди независим, стани един от нас!“ на сдружение „Виктори бадминтон клуб“, който има за цел да работи в посока намаляване на рисковото поведение сред младите хора на възраст 15-29 години от регионите на София, Стара Загора, Хасково и Гълъбово. Чрез проектните дейности ще се насърчи воденето на живот, посветен на здравето, грижата за хората в насока превенция на различни форми на зависимости“ (наркотици, тютюнопушене, алкохол, интернет, онлайн/компютърни игри). Основните точки върху цялостното базиране на проекта са вдъхновени от методите на неформалното образование и това как чрез игривозация и активнo движение да се борим с превенцията и разпознаването на различните видове зависимости.
Проектът „Бъди независим, стани един от нас!“ е финансиран от ММС, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2021 ГОДИНА, НПИМД-Н3-Т2-014/2021 и вх. 09-00-257/27.01.2021 г.

„Организиране на 8 спортни прояви, демонстрации с цел популяризиране на активния начин на живот.
„Организиране на 8 спортни прояви, демонстрации с цел популяризиране на активния начин на живот.

„Организиране на 8 спортни прояви, демонстрации с цел популяризиране на активния начин на живот.

Информационна кампания „Млади, активни, позитивни” в град Хасково
Информационна кампания „Млади, активни, позитивни” в град Хасково

2. Сдружение „БК Виктори“ проведе информационна кампания „Млади, активни, позитивни” в град Хасково, насочена към младежи в риск от затлъстяване и загуба на желание за спорт и здравословен начин на живот. Кампанията имаше за цел да обърне внимание на знанията и уменията по отношение на различните видове нездравословни навици, както и доведе до изграждането на трайни навици за разпознаване на рисковите фактори за здравето и тяхната превенция.
Кампанията включваше две събития на открито, които се проведоха в Парк Кенана и Градска градина на Хасково. В рамките на събитието нашите младежи направиха демонстрации по федербал, игри със спортен характер, които целяха изграждането на навици за здравословен и физически активен начин на живот като модел за превенция на затлъстяване и съпътстващите физически проблеми, и запознаване и придобиване на умения за практикуване на вид спорт и трайна мотивация за физическа активност.
Проектът е финансиран от ММС, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА М

Информационна кампания „Млади, активни, позитивни” в град Гълъбово
Информационна кампания „Млади, активни, позитивни” в град Гълъбово

4. Сдружение „БК Виктори“ проведе информационна кампания „Млади, активни, позитивни” в град Гълъбово, насочена към младежи в риск от затлъстяване и загуба на желание за спорт и здравословен начин на живот. Кампанията имаше за цел да обърне внимание на знанията и уменията по отношение на различните видове нездравословни навици, както и доведе до изграждането на трайни навици за разпознаване на рисковите фактори за здравето и тяхната превенция.
Кампанията включваше две събития на открито, които се проведоха в Градската градина
В рамките на събитието нашите младежи направиха демонстрации по федербал, игри със спортен характер, които целяха изграждането на навици за здравословен и физически активен начин на живот като модел за превенция на затлъстяване и съпътстващите физически проблеми, и запознаване и придобиване на умения за практикуване на вид спорт и трайна мотивация за физическа активност.

Проектът е финансиран от ММС, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО

Информационна кампания София - Борисовата градина и Южния парк
Информационна кампания София - Борисовата градина и Южния парк

3та Дейност – „Информационни кампании „ Млади, активни, позитивни” и спортни демонстрации на открито в гр. София, гр. Хасково, гр. Гълъбово и Стара Загора“

1. Сдружение „БК Виктори“ проведе информационна кампания „Млади, активни, позитивни” в град София, насочена към младежи в риск от затлъстяване и загуба на желание за спорт и здравословен начин на живот. Кампанията имаше за цел да обърне внимание на знанията и уменията по отношение на различните видове нездравословни навици, както и доведе до изграждането на трайни навици за разпознаване на рисковите фактори за здравето и тяхната превенция.
Кампанията включваше две събития на открито, които се проведоха в Борисовата градина и Южен парк. В рамките на събитието нашите младежи направиха демонстрации по федербал, игри със спортен характер, които целяха изграждането на навици за здравословен и физически активен начин на живот като модел за превенция на затлъстяване и съпътстващите физически проблеми, и запознаване и придобиване на ум

Информационна кампания - "Дни на отворените врати в спортни съоръжения
Информационна кампания - "Дни на отворените врати в спортни съоръжения

В рамките на проект „Спортувай, не пасувай! “ на сдружение „Виктори бадминтон клуб“ реализирахме кампания за популяризиране на активния начин на живот. За целта организирахме информационна кампания в рамките на големи спортни центрове в София. Кампанията се проведе в зала „Европа“, където по време на провеждането на турнирите по бадминтон, съгласно календара, бяха обявени дни на отворени врати за всички желаещи да се докоснат до спорта, бяха направени множество спортни демонстрации от страна на майсторите на спорта.

Подбор и обучение на втора група участници - информационна кампания гр. Стара Загора
Подбор и обучение на втора група участници - информационна кампания гр. Стара Загора

2ра дейност – „Подбор и обучение на втората група участници. Информационна кампания в гр. Стара Загора“

С цел да обхванем по-голяма част от България създадохме втори доброволчески отряд, който да оперира на територията на централна и южна България. Успяхме да създадем отряд от млади доброволци, които да направят информационни кампании в тази част на България и по-конкретно в градовете Хасково, Гълъбово и Кърджали . За целта осъществихме подбор на втора група младежи от централна и южна България.
За изпълнението на дейностите по проекта беше извършен подбор на младежите в следните възрастови категории:
● 15-18 ненавършени;
● 18 навършени - 21 ненавършени;
● 21 навършени - 24 ненавършени;
● 24 навършени - 29 навършени години

В рамките на дейността и след проведения подбор, реализирахме обучение, в което се включиха 25 младежи. Обучението се проведе в периода 28 – 31.07.2020г. в Стара Загора. Целта на обучението беше младежите да се запознаят с причините, които водят до нездра

Подбор, обучение и инфо кампания Банско
Подбор, обучение и инфо кампания Банско

1ва дейност „Подбор и обучение на участниците. Информационна кампания в гр. Банско“


Проектът „Спортувай, не пасувай! “ на сдружение „Виктори бадминтон клуб“ има за цел да работи в посока намаляване на рисковото поведение сред младите хора на възраст 15-29 години от районите на София, Стара Загора, Хасково и Банско, и насърчаването им към здравословно хранене, редовна физическа активност и среда стимулираща социално отговорното им поведение.
Въпреки напрегната ситуация, свързана с разпространението на Ковид 19, успяхме да стартираме дейностите си и от 23 до 26 Юли реализирахме първата си дейност. „Подбор и обучение на участниците. Информационна кампания в гр. Банско“. Обучението се състои от ясно структурирани обучителни модули от лекции и уъркшопове, в които се приложиха метода на ролевите игри. Целта е младежите да се запознаят с различните фактори които водят до усвояване на нездравословни навици, как се стига до липса на интерес за спортуване, как да стимулираме младите хора

Живей Активно, кажи НЕ на зависимостите
Живей Активно, кажи НЕ на зависимостите

Живей Активно, кажи НЕ на зависимостите

Трета новина
Трета новина

Сдружение „БК „Виктори““ успешно реализира младежки обмен младежки обмен „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol. 2“

Втора новина
Втора новина

Сдружение „БК „Виктори““ набира младежи за участие в младежки обмен „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol. 2“

Първа новина
Първа новина

Сдружение „БК „Виктори““ има удоволствието да ви съобщи, че спечели проект „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol. 2“.

още