Проект 2021

Имаме удоволствието да ви ви уведомим, че стартира проект „Бъди независим, стани един от нас!“ на сдружение „Виктори бадминтон клуб“, който има за цел да работи в посока намаляване на рисковото поведение сред младите хора на възраст 15-29 години от регионите на  София, Стара Загора, Хасково и Гълъбово.  Чрез проектните дейности ще се насърчи воденето на живот, посветен на здравето, грижата за хората в насока превенция на различни форми на зависимости“ (наркотици, тютюнопушене, алкохол, интернет, онлайн/компютърни игри). Основните точки върху цялостното базиране на проекта са вдъхновени от методите на неформалното образование и това как чрез игривозация и активнo движение да се борим с превенцията и разпознаването на различните видове зависимости.
Проектът „Бъди независим, стани един от нас!“ е финансиран от ММС, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2021 ГОДИНА, НПИМД-Н3-Т2-014/2021 и вх. 09-00-257/27.01.2021 г.