Проект 2020

Проектът „Спортувай, не пасувай! “ на сдружение „Виктори бадминтон клуб“ има за цел да работи в посока намаляване на рисковото поведение сред младите хора на възраст 15-29 години от районите на  София, Стара Загора, Хасково и Банско,  и насърчаването им към здравословно хранене, редовна физическа активност и среда стимулираща социално отговорното им поведение.
Въпреки напрегната ситуация, свързана с разпространението на Ковид 19, успяхме да стартираме дейностите си и от 23-26.07.2020 г. реализирахме първата си дейност. „Подбор и обучение на участниците. Информационна кампания в гр. Банско“. Обучението се състои от ясно структурирани обучителни модули от лекции и уъркшопове, в които се приложиха метода на ролевите игри. Целта е младежите да се запознаят с различните фактори които водят до усвояване на нездравословни навици, как се стига до липса на интерес за спортуване, как да стимулираме младите хора да са отговорни към своето здраве и здравето на околните.
 
Проектът е финансиран от ММС, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2020 ГОДИНА с номер  НПИМД-Н2-Т3-001/2020 и вх. 09-00-1882/11.03.2020 г.