Проект 2018

Идеята за проекта възникна от тенденцията, която се забелязва в начина на живот сред младите хора, а именно - Интернет зависимост - пристрастяване към компютърни игри, различна  по вид виртуална комуникация, което води до –
  • Здравословни проблеми – затлъстяване, гръбвачни изкривявания , обездвижване,
  • Реална социална изолация, въпреки виртуалната комуникация, което от своя страна води до:
  • Рисково поведение,
  • Агресия
  • Създаване на зависимости
Проекта цели да информира младежите с видовете зависимости, какво те причиняват,  как да разпознават видовете зависимости и превенцията, също се цели да провокира младите хора да се занимават със спорт, по конкретно с  Бадминтон, спорт с  дългогодишна история, олимпийска дисциплина. Спорт, който може да се практикува на открито, закрито, с приятели, със семейството, с познати, непознати, по двойки и смесени двойки.
Провокирането на интерес към спорта ще подобри социалните умения и поведение на младите хора, като:
  • запознаване със и придобиване на умения за практикуване на спорта Бадминтон и други спортни игри.
  • изграждане на навици за здравословен и физически активен начин на живот.
  • предотвратяване на противообществените прояви на младите хора и рисковото им поведение, както и борба със зависимостите.